DATA DIGITAL

Chân dung khách hàng mục tiêu là những gì mà Data Digital của RUMOR Agency mang lại cho các doanh nghiệp. Dữ liệu số hóa không chỉ phân tích yếu tố nhân khẩu học mà đó còn là sự bổ sung các yếu tố cảm nghĩ, hành vi, động lực mua hàng và các mối bận tâm ảnh hưởng đến quá trình mua hàng của khách hàng. Từ dữ liệu kỹ thuật số, doanh nghiệp sẽ “vẽ” được hành trình cụ thể của từng khách hàng và có chiến lược, cách tiếp cận và cách liên lạc phù hợp.

MARKETING STRATEGY

ONLINE ADVERTISING