E – Commerce Development: Dựa trên định hướng của Website doanh nghiệp mà chúng tôi có thể cung cấp giải pháp thương mại điện tử tích hợp cùng website.
Chatbot: Công nghệ AI đang dần phổ biến, không cần trực website 24/24, lễ tân chatbox sẽ thay mặt các doanh nghiệp chào đón khách hàng truy cập website.
SEO: Khách hàng sẽ không thể nào biết đến doanh nghiệp nếu website của doanh nghiệp ấy không nằm trong xếp hạng tìm kiếm, vì thế, thiết kế website chuẩn SEO cũng là yếu tố mà RUMOR đảm bảo với khách hàng của mình.

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Website là bộ mặt của thương hiệu trên nền tảng Digital, đơn giản, thân thiện với người dùng và thể hiện được phần hồn của thương hiệu là những tiêu chí mà một website cần phải có. Đây cũng là kim chỉ nam định hướng cho dịch vụ thiết kế và phát triển website mà RUMOR cung cấp đến các doanh nghiệp.